Mesajlar Etiketlendi ‘game studies’

PDF olarak indirmek için: Oyun Dünyalarının Gerçek İşçileri: Altın Çiftçileri

Demirbaş, Y. (2009). Oyun Dünyalarının Gerçek İşçileri: Altın Çiftçileri. Medya ve Kültür. 2009. Urban Yayıncılık. s. 391-400

Özet:

Bilgisayar oyunlarını  düşündüğümüzde aklımıza ilk olarak çocuk oyunları ve eğlence gelse de oyunlar tarih boyunca insanlığın savaş, mücadele, ayin gibi ciddi meselelerinin yanında ve bazen de merkezinde yer almıştır. Günümüzde bilgisayar oyunu oynamak bir boş zaman aktivitesi değerlendiriliyor. Ancak son on yıldaki gelişmeler oyunlarla çalışma yaşamının sanıldığı kadar ayrı olmadığını gelişen sektörlerde oyun ile iş arasındaki ayrımları ortadan kaldırma yönünde belirli bir eğilim olduğunu göstermektedir. Ağa bağlı sayısal sistemlerde oyunlaşan çalışma ve çalışır gibi oyun oynama biçimlerine şahit oluyoruz. Bu yeni çalışma-oynama biçimleri beraberinde sanal-gerçek, ulusal-uluslar arası ayrımlarının da sorgulandığı bir çerçeveyi de tartışmanın merkezine sokmaktadır.

Bu çalışmada bulanıklaşan iş-oyun ayrımının güncel ve dikkat çekici bir örneği olan “altın  çiftçiliği” ele alınacaktır. Altın çiftçiliğinin ortaya çıkmasını sağlayan koşullar iki doğrultuda gerçekleşmektedir: Bilgisayar oyunu formunun gelişimi ile birlikte küresel çapta ağ temelli sanal dünyaların, nesnelerin, pazarların oluşması ve ucuz işgücü piyasalarının, esnek üretim biçimlerinin yaygınlık kazanması. Burada oyun formunun gelişimi sanal ekonomiler ekseninde ele alınacak ve çalışma yaşamının gerçekliğinin oyunlaşma ile nasıl dönüşüm geçirdiği ve bu ikisinin birbirine eklemlendiği örneklerden biri olarak “altın çiftçiliği” incelenecektir.  Altın çiftçilerinin çalışma koşulları ele alınarak şu soruya cevap aranacaktır: “İş olarak oyun” ve “oyun olarak iş” ile ifade edilen eylem biçimlerini belirleyen temel nitelikler “altın çiftçiliği” özelinde nelerdir ve iş-oyun karşıtlığı bağlamında nereye oturmaktadır?

Yavuz Kerem Demirbas
Moment Dergi 2017 Aralık sayısında yayınlanmıştır.
Okumak ve indirmek için TIKLAYIN.

Özet: Bu çalışma dijital oyun çalışmaları alanında sürmekte olan dijital anlatı ve oyun biçiminin zıtlığı
temelindeki tartışmaları ele almaktadır. Görünürde anlatı ve oyun biçimi farklılığı olarak ortaya konan
tartışmanın esas temelinin, yeni medya yaklaşımları ile oyun biçimine yönelik analizlerin uyumsuzluğu
olduğu öne sürülecektir. Tartışmaya zemin hazırlayan materyal temel, oynanış, oyun biçimi ve etkileşim
gibi kavramların farklı çerçevelerle nasıl ilişkilendirildiği gösterilecektir. Oyun biçimcilik özcülükle
eleştirilmektedir, ancak benzer olarak, tartışmanın diğer yakasına da teknolojik özcülük eleştirisi
yöneltilebilir. Oyuna biçimsel yaklaşımların ve yeni medya çerçevesinin etkileşim ve oynanış kavramları
etrafında uzlaşır göründüğü noktaların ise hala sorunlu olduğu, oyun deneyimini açıklayamadığı ve
tartışmanın kolay kapanmayacağı iddia edilecektir.

Abstract: This study explores the long-lasting “digital narrative vs. game form” debate in the field of game studies. Although the apparent reason of this debate is the incompatibility of narrative and game form, it will be argued that the underlying tension is between new media theory and game formalism. Therefore, the use of fundamental concepts, such as material base, gameplay, game form and interactivity in contrasting approaches in the field will be explained. Game formalism has often been criticized by being essentialist, but a similar criticism, a tendency towards technological essentialism can also be directed to opposing approaches. Despite the disagreement, both sides have similar concepts, such as interactivity and gameplay. It will be claimed that the use of these two similar concepts is still problematic in being unable to explain playing experience or resolve the conflict between approaches.

Ludopolitics: Exploring the Politics of Play

Yayınlandı: Kasım 15, 2014 kafaayari tarafından Yazılar içinde
Etiketler:, , , , , ,

Bu dersi bizim üniversitelerimizde de bir gün görebilecek miyiz? Yoksa biz hep üretim-tasarım-pazarlama ağırlıklı derslerle mi meşgul olacağız?

http://courses.bloodedbythought.org/pplay/index.php?title=Main_Page

Course Description:

This course explores the politics of historical and present conceptions of play and gameplay with a particular focus on understanding problems and potentials of contemporary digital game culture. We will discuss a broad range of topics including the centrality of play in Hindu metaphysics, the ancient Greek connection between education and play, the influence of American Puritanism on our valuation of play, Native American use of games as conflict resolution and intergenerational community formation, the South Korean professionalization of digital gaming, the emergence of “games for change” and “serious games,” issues of diversity and cultural difference in the making and reception of video games, first and second wave “indie” game culture, play and cultural evolution, the conceptual separation of “play” from “work,” codifications of sexism, racism, and classicism in videogame design culture, the threats of a “military entertainment complex,” and more.

Terry Schenold

ludopolitics

 

Amber 2013 Festival Istanbul Game Symposium

Kadıköy Tasarım Atölyesi’nde Amber 2013 Festivali çerçevesinde düzenlenen Oyun Çalışmaları (Game Studies) konulu oturumda buluştuk, Türkiye’de ve dünyada oyun çalışmalarını ve geleceğini konuştuk. Pazar günü bu ölçüde ilgili ve bilgili bir dinleyici kitlesi sevindiriciydi. Soldan sağa: Tonguç İbrahim Sezen, Fasih Sayın, Diğdem Sezen, Kerem Yavuz Demirbaş, Altuğ Işığan. (Fotoğrafta açılış konuşmasını yapan Güven Çatak yer almıyor maalesef, kendisine sevgi ve saygılarımızı iletmeyi borç biliriz.)

 

7th International Conference on the Philosophy of Computer Games

Computer Game Space – Concept, Form and Experience
Bergen, Norway, 2-4 October 2013
2013.gamephilosophy.org<https://kalender.uib.no/owa/2013.gamephilosophy.org>

We hereby invite scholars in any field of studies who take a professional interest in the philosophy of computer games to submit papers to the 7th International Conference on the Philosophy of Computer Games, to be held in Bergen, Norway, October 2-4 2013.
Player experience and dynamics in computer games are structured around apparent spatial relations inside the gameworld. It is furthermore common to use spatial metaphors such as  “action space”, “possibility space”, “experiential space” to explain central aspects of these games. For this conference we invite papers that aim to clarify and critically evaluate views about the nature of spatial relations in computer games. The papers may address such questions as: Is space in games fictional or real? What is the nature of space in games if it is not fictional? What are the formal properties of space in computer games? What is the role of spatial relations in defining interactivity? What is the relation between in-game spatial orientation and ordinary spatial orientation?
Accepted papers will have a clear focus on philosophy and philosophical issues in relation to computer games. They will refer to specific examples from computer games rather than merely invoke them in general terms.
In addition to papers that are directed at the main theme we invite a smaller number of papers in an “open” category. We are especially interested in papers that aim to continue discussions from earlier conferences in this series.
The abstracts should have a maximum 1000 words including bibliography. Please note if you intend your paper to fit in the “open” category.  Deadline for submissions is 17:00 GMT, June 14, 2013. Please submit your abstract in PDF format through review.gamephilosophy.org. All submitted abstracts will be subject to double blind peer review.  Notification of accepted submissions will be sent out by August 15, 2013. A full paper draft must then be submitted by September 25, 2013 and will be made available on the conference website.
We also issue a call for workshops to be held on October 1. Please contact the program committee chair if you are interested in organizing a workshop.
For information about the conference please visit 2013.gamephilosophy.org<https://kalender.uib.no/owa/2013.gamephilosophy.org> and gamephilosophy.org<https://kalender.uib.no/owa/gamephilosophy.org>. A wiki-based bibliography for the conference theme will be made available.

Olav Asheim
Kristine Jørgensen
Rune Klevjer
Stephan Günzel
Gordon Calleja
Patrick Coppock
Olli Tapio Leino,
John Richard Sageng, program committee chair

Digra, Ecrea Dijital Oyunlar Geçici Çalışma Grubu, ICA Oyun Araştırmaları Özel Grubu dünyada oyun araştırmalarının durumu ile ilgili bir anket düzenliyorlar. Türkiye’de de oyun araştırmaları alanında çalışma yapan araştırmacıların katılımı bekleniyor. Aşağıdaki linkten ankete ulaşabilirsiniz.

https://ghentunipss.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_6icrOwCGauS0Xkx

(devamını oku…)

Utrecht Üniversitesi’nde Beşeri Bilimler Fakültesi altında, dijital oyun ve yeni medya konusuna odaklanmak isteyen öğrenciler için New Media and Digital Culture ismiyle bir master programı bulunuyor.  Joost Raessens, Sybill Lammes ve Ann-Sophie Lehmann gibi profesörlerin bulunduğu bölümün ders programı Teknobedenler, Ağ Politikaları, Ciddi Oyunlar gibi güncel konular ve araştırma alanları etrafında şekillenmiş. Utrecht Üniversitesi hem köklü, hem de eğitim açısından dünyada tanınan bir üniversite. Utrecht ise tam bir öğrenci şehri. Yurt dışında oyun ve yeni medya eğitimi almak isteyen master adayları için iyi bir tercih olabilir.

http://www.let.uu.nl/tftv/nieuwemedia/weblog.php

This article focuses on video game design and aesthetic choices of game designers in design process in order to examine the possible extents to which the auteur theory can be applied to the analysis of video games. The main question, around which the article has evolved, is: Can auteur theory as a theoretical framework reveal different styles and worldviews of video game designers and sustain necessary tools for their critical analysis? Video games are rules-based systems however they are also computer simulations with fictional worlds. This also allows us to evaluate video games not only in terms of programming and game technology, but also in the terms of design and art. The auteur theory as a critical method, has enabled critics of its time to reconsider movies with regard to the paradigms of art criticism. It has also allowed us to define some directors as “auteurs” by highlighting certain differences in styles, world views and technical competence.  In this paper, main argument is that the video game designers with total control on the aesthetic aspects of game medium and the production process can also be considered as auteur candidates in the field of games. Along with their narrative and formal aspects, expressive uses of video games allow game auteurs to put their intentions in games. I suggest that the critical analysis of game elements with an auteur perspective can also reveal the technical competence, individual style and world views of game auteurs. In this work, I argue that Gonzalo Frasca can be identified as an auteur candidate. His video games are examined with respect to this argument.

Kerem Yavuz  Demirbaş (techmort@gmail.com)

(devamını oku…)