Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi’nde yayınlanmıştır.

Erişim için: Tıklayınız!

Dr. Yavuz Demirbaş

Öz: Bu çalışmada hayatta kalma oyunları olarak adlandırılan tür altında ele alınan örnek dijital oyunlar biçim açısından analiz edilmiştir. Dijital oyunlar materyal, temsil, iletişim ve zihinsel katmanlar üzerinde işleyen karmaşık sistemlerdir. Oyunların analizi; oyuncu ile oyun bütünlüğünü göz önünde tutmayı ve oynanış esnasında ortaya çıkan anlamları oyun biçimi ile ilişkilendirerek incelemeyi gerektirmektedir. Bu doğrultuda biçim odaklı tür yaklaşımları ile örnek oyunlar ele alınmış,  detaylı analiz gerektiren oyun dünyası, ihtiyaçlar, üretim, oyunun kaybı ve telafi yöntemleri gibi yönleri belirlenmiştir. Bu alt kategorilerde, varolan modellere katkı olarak yeni kavramsal araçlar geliştirilmiş, bu araçlarla örnek oyunların tür çatısı altında ele alınabilecek oyun mekanikleri incelenmiştir. Bulgular hayatta kalma oyunları türü altındaki oyunların birbirinden oldukça farklı mekanikleri ve bu mekaniklerin çok farklı kullanımlarını içerdiğini göstermektedir. Hayatta kalma oyunlarını bir bütün olarak tür mantığı içinde ele almaktansa, hayatta kalma mekaniklerine sahip oyunlar çerçevesinde görmenin daha anlamlı sonuçlar sunduğu gösterilmiştir.

Formal Analysis and Game Genres in Digital Game Studies: Survival Games Genre

Abstract: In this paper, selected games under survival game genre are analyzed from the perspective of game form. Digital games are complex systems that operate on material, representation, communication and mental layers. Analysis of games requires a form-centric perspective which focuses on the unity of game and player, and the meanings which emerge during play as process. Following this perspective, sample games are analyzed with tools dedicated to genre analysis and game form. Different qualities which require further analysis are defined: Game world, character needs, crafting, loss and compensation methods. As a contribution to existing models, new conceptual tools have been developed in these sub-categories. With these tools, survival game mechanics have been examined. Results of this analysis show that there are significant game mechanic differences and uses of these mechanics between selected games. This result also shows that it is more fruitful to define this group as games with survival game mechanics, rather than similar games under survival game genre.

PDF olarak indirmek için: Oyun Dünyalarının Gerçek İşçileri: Altın Çiftçileri

Demirbaş, Y. (2009). Oyun Dünyalarının Gerçek İşçileri: Altın Çiftçileri. Medya ve Kültür. 2009. Urban Yayıncılık. s. 391-400

Özet:

Bilgisayar oyunlarını  düşündüğümüzde aklımıza ilk olarak çocuk oyunları ve eğlence gelse de oyunlar tarih boyunca insanlığın savaş, mücadele, ayin gibi ciddi meselelerinin yanında ve bazen de merkezinde yer almıştır. Günümüzde bilgisayar oyunu oynamak bir boş zaman aktivitesi değerlendiriliyor. Ancak son on yıldaki gelişmeler oyunlarla çalışma yaşamının sanıldığı kadar ayrı olmadığını gelişen sektörlerde oyun ile iş arasındaki ayrımları ortadan kaldırma yönünde belirli bir eğilim olduğunu göstermektedir. Ağa bağlı sayısal sistemlerde oyunlaşan çalışma ve çalışır gibi oyun oynama biçimlerine şahit oluyoruz. Bu yeni çalışma-oynama biçimleri beraberinde sanal-gerçek, ulusal-uluslar arası ayrımlarının da sorgulandığı bir çerçeveyi de tartışmanın merkezine sokmaktadır.

Bu çalışmada bulanıklaşan iş-oyun ayrımının güncel ve dikkat çekici bir örneği olan “altın  çiftçiliği” ele alınacaktır. Altın çiftçiliğinin ortaya çıkmasını sağlayan koşullar iki doğrultuda gerçekleşmektedir: Bilgisayar oyunu formunun gelişimi ile birlikte küresel çapta ağ temelli sanal dünyaların, nesnelerin, pazarların oluşması ve ucuz işgücü piyasalarının, esnek üretim biçimlerinin yaygınlık kazanması. Burada oyun formunun gelişimi sanal ekonomiler ekseninde ele alınacak ve çalışma yaşamının gerçekliğinin oyunlaşma ile nasıl dönüşüm geçirdiği ve bu ikisinin birbirine eklemlendiği örneklerden biri olarak “altın çiftçiliği” incelenecektir.  Altın çiftçilerinin çalışma koşulları ele alınarak şu soruya cevap aranacaktır: “İş olarak oyun” ve “oyun olarak iş” ile ifade edilen eylem biçimlerini belirleyen temel nitelikler “altın çiftçiliği” özelinde nelerdir ve iş-oyun karşıtlığı bağlamında nereye oturmaktadır?

Yavuz Kerem Demirbas
Moment Dergi 2017 Aralık sayısında yayınlanmıştır.
Okumak ve indirmek için TIKLAYIN.

Özet: Bu çalışma dijital oyun çalışmaları alanında sürmekte olan dijital anlatı ve oyun biçiminin zıtlığı
temelindeki tartışmaları ele almaktadır. Görünürde anlatı ve oyun biçimi farklılığı olarak ortaya konan
tartışmanın esas temelinin, yeni medya yaklaşımları ile oyun biçimine yönelik analizlerin uyumsuzluğu
olduğu öne sürülecektir. Tartışmaya zemin hazırlayan materyal temel, oynanış, oyun biçimi ve etkileşim
gibi kavramların farklı çerçevelerle nasıl ilişkilendirildiği gösterilecektir. Oyun biçimcilik özcülükle
eleştirilmektedir, ancak benzer olarak, tartışmanın diğer yakasına da teknolojik özcülük eleştirisi
yöneltilebilir. Oyuna biçimsel yaklaşımların ve yeni medya çerçevesinin etkileşim ve oynanış kavramları
etrafında uzlaşır göründüğü noktaların ise hala sorunlu olduğu, oyun deneyimini açıklayamadığı ve
tartışmanın kolay kapanmayacağı iddia edilecektir.

Abstract: This study explores the long-lasting “digital narrative vs. game form” debate in the field of game studies. Although the apparent reason of this debate is the incompatibility of narrative and game form, it will be argued that the underlying tension is between new media theory and game formalism. Therefore, the use of fundamental concepts, such as material base, gameplay, game form and interactivity in contrasting approaches in the field will be explained. Game formalism has often been criticized by being essentialist, but a similar criticism, a tendency towards technological essentialism can also be directed to opposing approaches. Despite the disagreement, both sides have similar concepts, such as interactivity and gameplay. It will be claimed that the use of these two similar concepts is still problematic in being unable to explain playing experience or resolve the conflict between approaches.

CUNY, Queens College, Media Studies Department will host two presentations which will focus on “play and resistance”:

Counter-Gamification, Dr. Yavuz Kerem Demirbas
March 9, 2016

Playful Resistance, Fırat Erdoğmuş
April 13, 2016

Queens College Graduate Media Studies Colloquia

Arkadaşlar

Yayınlandı: Mart 7, 2016 kafaayari tarafından Yazılar içinde
Etiketler:

arkadaslar

Emek ve Deniz imrenilecek bir ikili. İlişkilerinin farklılığını açıklamak için size sayısız şey söyleyebilirim. Ama tereddüt ediyorum doğrusu. Çünkü ilişkilerini anlamak kadar anlatmak da zor. Öyle bir birliktelik ki bu, sımsıkı örülmüş. Sabırla, ilmek ilmek çözmek tek çıkar yol.

Emek postyapısalcı eleştirinin duyarlılığında bir Marksist, Deniz de benzer şekilde feminizmin iç tartışmalarına aşina bir kadın kurtuluş mücadelesi savunucusu. Özel alanları politik, politik alanları eşitlikçi, tartışmaları da uzlaşmaları da üretken ve tutkulu.

İkisini de üniversitede tanıdım. Öğrenci hareketi içindeydiler. Ama onları fabrika önlerinde, mahalle çalışmasında, sayısız yürüyüşte de görebilirdiniz. Çatışmalarda Deniz pek bulunmazdı, savunma amacıyla da olsa devrimci şiddetle ilgili farklı görüşleri vardı. 8 Mart’lara da Emek gitmezdi. Bunun dışında nerede bir haksızlık varsa ikisi de oradaydılar.

Mezun olduktan sonra ikisi de çalışmaya başladı. Emek sendikal mücadeleye girerken, Deniz sendika ve kadın grupları içinde, ikincisine daha çok vakit ayırarak, bulunmayı tercih etti. İkisi de kariyerlerinde ilerlediler ve iyi işlerde iyi maaşlarla çalışmaya başladılar.

Birlikte eve çıktıklarında tercihlerini güvenli ve konforlu bir yaşam kurabilecekleri bir mahalleden yana yaptılar. İkisinin de ailesi yoksul değildi, ihtiyaç olduğunda çocuklarına destek olurlardı. Böylece özenilecek bir evi beraber, kısmen de destek alarak kurdular.

Evlenmeye karar verdiklerinde arkadaş çevreleri bunu coşkuyla karşıladı. Devrimci bir birlikteliği devrimci bir evlilikle taçlandıran bu iki mücadele insanı sanki birbirleri için yaratılmıştı. Epeydir birlikteydiler, aynı evi de paylaşıyorlardı, evlilik aslında bir formaliteden, bir imzadan ibaretti ama yine de evlenmek istediler aşklarının doğal bir sonucu olarak.

Nişanlarında sol yumrukları göğe yükselmişti. Düğün fotoğrafçısı onları mitik birer isyancı figürü olarak resmetti fotoğraflarında. Nikah davetiyesinde evliliklerini sloganlaştırdılar devrimci simgelerle birlikte, internetten de duyurdular dosta düşmana. Nikahta sendikacı dostlar pankart açarak selamladılar onları. Takı keseleri de doldu taştı. Nikah şekerlerinden biri orak-çekiç diğeri ise femina işaretiydi. Düğün yapmadılar elbette, geleneksel kodlara karşıydılar. Nikah sonrası içkili bir mekanda buluştular dostlarıyla, aile yemeğinden sonra. Halaydan Rock’a, horondan “Ankara’nın Bağları”na vur patlasın çal oynasın hem içtiler hem dans ettiler, yorulunca oturup siyasi tartışmalara giriştiler. Sosyalist ve feminist arkadaş çevrelerinden dostları arasında yeni yeni aşklar filizlendi o gece.

Ev yaşamları tam anlamıyla eşitlikçiydi, evin bütün işlerini ortaklaşa yapıyorlardı. Son model televizyonu, üçlü ve ikili kanepeleri ve koltukları, vitrinli dolapları, ahşap yemek masası ve sandalyeleri, en büyük boy yatağı, reprodüksiyon tabloları, beyaz eşyayı, halıları ve diğer türlü çeşit dekoratif eşyayı beraber aldılar, beraber kurdular, yerleştirdiler ve baktılar. Bulaşıkta, çamaşırda, temizlikte, ütüde, alışverişte,  yemekte birlikte emek verdiler.

Alışveriş yaparken çok özenli davranıyorlardı. Küresel şirketlerin ağır sömürü koşullarıyla üretilmiş ürünleri yerine yerel üretimleri, ekolojik ürünleri tercih ettiler hep. Adil tüketim meselesine de kafa yormuşlardı, alternatif dağıtım kanallarına da. Zeytin yağı nereden alınır, hangi marka köy yumurtası daha sağlıklıdır takip ediyorlardı. Giyim kuşamları sade ama şıktı. İş yaşamının gereği Gap veya H&M’den alıyorlardı giysilerini.

Bir de tabii araba alma ihtiyacı geldi çattı. İşe falan giderken gerekiyordu zaten. Hem tatillerde de kullanırlardı. Almakla almamak arasında gidip geldiler bir süre. Sonunda ortalama bir aile otomobilinde, Fiat’ta karar kıldılar. Faizler düşük diye Yapı Kredi’den araç kredisi çekip aldılar beraber. İkisinin de ehliyeti vardı zaten, ortaklaşa kullandılar.

Tatil demişken, emekçi herkes gibi onlarında tatile ihtiyacı vardı. Tatillerine, bir yeniden üretim faaliyetinin ötesine taşıyıp politik bir anlam kazandırdılar. Feminist ve sosyalist arkadaşlarıyla yaz kamplarına katıldılar, tekne ile açılıp filozofça tartıştılar, şarap kadehleriyle aşkları yakamozla, dolunayla bir olup yükseldi. Toplumsal cinsiyet ile sınıflı toplum tartışmaları mı yoksa beraber yaptıkları mezeler mi daha lezzetliydi karar veremezdiniz.

Oturdukları evde kiracılardı önce. Ev sahibi ihtiyaç duyduğundan satışa çıkaracaktı evi. Bu vesileyle Akbank’tan kredi çekip evi satın aldılar. Çok geçmeden bir yerlerden para bulup, birikmiş paraları ve aile desteğiyle ikinci bir ev aldılar. İkinci evlerini kiraya vereceklerdi ama internetin yeni kiralama olanaklarıyla Airbnb gibi sitelerden günlük mü kiraya verseler yoksa aylık mı karar veremediler bir türlü. Hangisinin daha karlı olacağı, daha az yorulacakları, daha az para harcayacakları sorularıyla boğuştular bir süre. Günlük kiralamada karar kıldılar. IKEA’dan döşediler kiralayacakları evi, hem kolay oldu hem de ucuza geldi.

Gezi Parkı’nda işgal başlayınca beraber çadır kurdular. Çadırlarını IKEA’dan alacaklardı ama yakın diye Koçtaş’tan aldılar. Gaz maskelerini Ebay’den sipariş ettiler ama teslimat tarihi geç diye Karaköy’den tam yüz maskesi buldular. İşten dolayı Gezi Parkı’nda çok duramadılar, bir iki gün izin ve hafta sonları ile birlikte kesintili bir katılımları oldu. Yine de çok mutlu oldular, aşkın ve devrimin bu birlikteliği için Gezi’den daha iyi bir yer ve deneyim olamazdı. Bitince yıkıldılar, umutlar başka bahara kalmıştı.

Deniz’in ve Emek’in birbirlerinden başka sevgilileri de olmaya başladı. İlişkilerinde bir cinsel devrim gerçekleşiyordu. Ama başlangıçta birbirlerine söylemeden, kendi başlarına, zira bu deneyimi oldukça ciddiye alıyorlardı. Sonra zamanı geldi açıldılar. Emek, durumu aşk ve mülkiyet temelinde açımlayarak, Deniz de benzer bir eksende monogami ve poligami tartışmasını tüketerek devrimci bir ortak paydada buluştular. Evlilikleri ve aşkları açısından değişen bir şey olmadığına karar verdiler. İkisi de bedenlerini farklı hazlara açtı, ama birbirlerine karşı hep dürüst oldular.

Airbnb’den kiraya verdikleri ev oldukça karlı bir yatırımdı, ciddi bir birikim yapmışlardı. Artık yönetici pozisyonlarında oldukları işlerinin getirisini de hesaba katınca kendilerine ait bir mekan açma fikri cazip gelmeye başladı.

O sıralar ben de işsizdim ve cafe işleri konusunda deneyimimden dolayı bu fikirlerini destekledim. Hem eski bir yoldaşları hem de arkadaşları olarak mekanı tek başıma idare edebileceğimi, onların emekçi yaşantılarına devam etmeleri gerektiğini söyledim. Hem benimle birlikte dönüşümlü çalışacak elemanlar da olacaktı.

Böylece uygun bir yer kiralayıp cafemizi açtık. Cafenin her yerine işçilerin, aydınların ve devrimcilerin resimlerini koyduk. Hafta sonları ve hafta içi bazı günler Deniz ve Emek de cafede oluyor. Beraber çalışıp hayatı müşterek eyliyoruz. Deniz ve Emek ile benim aramda bir ayrım yok. Saatlik ücretim yüksek, işyerimde ayrımcılık yok, hepimiz sendikalıyız.

Deniz ve Emek’e çok imreniyorum, keşke benim de böyle bir ilişkim olsa diyorum. 8 Mart’larda bana “gelme” demesine gerek kalmazdı, zaten gitmezdim. Evde oturur ev işi yaparım derdim, ama öyle bir vaktim olur mu bilmiyorum. Hiç olmadı Twitter’dan destek yazardım, haberleri paylaşırdım.

Benim de sosyalist ve feminist bir birlikteliğim olursa, onlar gibi benim de bol vaktim, imkanım olur. Bir gün kendi cafemi açarsam, Gezi isyanı yeniden olduğunda başından sonuna katılırım. Evlenirsek bizim düğünümüzde kara-kızıl ve mor-yeşil davetiyeler olsun isterim, bizimkisi belki anarko-sosyalist ve ekofeminist bir evlilik olur. Hepsine varım, yeter ki oportunist-revizyonist bir evlilik olmasın.

Ümit Gündüz

the company of myself

Bu makale Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Temmuz 2015 sayısında yayınlanmıştır.

Dergi sitesine bağlanmak için: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000564/pdf_45
İndirmek için: http://josc.selcuk.edu.tr/article/download/1075000564/pdf_45
DOI:
http://dx.doi.org/10.18094/si.05694

Dijital Oyunlara “Oyun Türü” Yaklaşımlarının Sorunları: “Platform Oyunları” Türü Örneği
Kerem Yavuz Demirbaş

Özet

Dijital oyunlar popüler anlamda “aksiyon oyunları”, “gündelik oyunlar” ve “sanat oyunları” gibi türsel kategoriler altına yerleştirilmekte ve bu tür ifadeleri ile belirli bir oyuncu kitlesi oyunlara yönlendirilmektedir. Ancak akademik çalışmalar açısından bu ve benzeri “tür yaklaşımları” sorunlar ortaya koymaktadır. Oyunların incelenmesinde oyun biçimi ve anlatı açısından daha sağlıklı bir tür yaklaşımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda varolan tür yaklaşımları eleştirel olarak incelenecek ve oyun araştırmalarında popüler oyun türlerine yanıt olarak ortaya atılmış tür analizlerinin yeterliliği “platform oyunları” türü örneğine bakılarak değerlendirilecektir.

Anahtar kelimeler

Dijital Oyunlar, Oyun Türleri, Platform Oyunları, Oyun Araştırmaları

Abstract

Digital games are categorized in different genres such as “action games”, “casual games”, “art-games” etc. which makes it easy to direct the right target gamer auidence to the right digital games. But from the perspective of game studies, using these genre con-
ventions is problematic. A genre categorization based on game form and narrative is needed for a critical analysis of games. This paper will elaborate on existing genre approaches in game studies, which are offered as critical alternatives to popular genre conventions. Their validity will be analyzed with selected games from “platform games” genre.

Keywords: Digital games, game genres, platform games, game studies

Serbest Düşüş Oyunu (Bu seçimde düşenler için gelsin!)

Yayınlandı: Haziran 8, 2015 kafaayari tarafından Yazılar içinde

Hatırlanması gereken bir oyun: TIKLAYIN